Thiết kế quảng cáo là một trong những khâu quan trọng trong việc chuẩn bị cho một chiến dịch Marketing. Thiết kế quảng cáo đề cập đến việc tạo ra và tổ chức các tác phẩm nghệ thuật hình ảnh được sử dụng trong các quảng cáo cho các sản phẩm và dịch vụ. Khác với thiết kế nghệ thuật, thiết kế quảng cáo phải được thiết kế để tiếp cận và bắt buộc các đối tượng mục tiêu để mua sản phẩm và dịch vụ.

Thiết kế quảng cáo bao gồm rất nhiều loại hình như thiết kế poster, thiết kế nhận diện thương hiệu… Ngày hôm nay, “Ý tưởng hay” sẽ cùng bạn đi tìm nguồn cảm hứng từ những tác phẩm của các nhà thiết kế: 

Pizza & Souvlaki Co – bộ nhận diện thương hiệu được thiết kế bởi chuyên viên thiết kế Charlotte Fosdike người Hà Lan

Coco Babe – Sản phẩm thiết kế bao bì của nhãn hàng mặt nạ tóc thiên nhiên được thiết kế bởi We are Owlsome studio, Maja Regula và Martin Egrt

Marcado – Sản phẩm branding cho nhãn hàng Marcado được thiết kế bởi Brada, nhà thiết kế người Mexico

Aspect Showroom Launch – sản phẩm catalogue nhãn hàng nội thất được thiết kế bởi Geoff Courtman và Strategy Creative

V CREW Character Branding – thiết kế nhân vật biểu trưng cho dịch vụ Video streaming Vlive